Το Συνέδριο

Το Συνέδριο «Η Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια ως Βασικός Πυλώνας Ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας» συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την ΑMBIO A.E και τη DOME Consulting στις 22 και 23 Ιουνίου 2018, στο ξενοδοχείο Domotel Kastri, στη Ν . Ερυθραία, με την υποστήριξη της ΕΛΟΠΥ.

Στις εργασίες του θα συμμετάσχουν κορυφαίοι Πολιτειακοί, Κυβερνητικοί και Κρατικοί αξιωματούχοι, οι θεσμικοί φορείς του κλάδου, Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις καθώς και εκπρόσωποι Ακαδημαϊκών-Ερευνητικών φορέων.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η θέσπιση μιας συστηματοποιημένης διαδικασίας ανταλλαγής θέσεων, απόψεων και εμπειριών, προκειμένου να επιχειρηθεί μια ουσιαστική προσέγγιση σε σημαντικά ζητήματα του κλάδου, όπως:
• Ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιες οι προοπτικές με ορόσημο το 2020;
• Πώς πρέπει να εξελιχθεί το θεσμικό πλαίσιο των ιχθυοκαλλιεργειών;
• Γιατί η ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να γίνει βασικός μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας;
• Ποια είναι η σχέση της παραγωγικής δραστηριότητας με το περιβάλλον;
• Ποιες είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι καινοτόμες λύσεις που αφορούν στον κλάδο;
• Ποιες είναι οι εξελίξεις στο τομέα της διατροφής και της γενετικής στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών;

Όλοι οι συμμετέχοντες στις εργασίες του Συνεδρίου θα έχουν δυνατότητα παρέμβασης προκειμένου να συν-διαμορφωθούν θέσεις και στόχοι. Θα εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα, θα κατατεθούν ανάλογες προτάσεις και θα δημιουργηθεί η δυναμική την οποία χρειάζεται ο κλάδος στο δημόσιο χώρο, κάτι που θα ενισχύσει τις προωθητικές ενέργειες, τα αιτήματα και τη συνολική θέση του.

Παράλληλα κατά τη διάρκεια του διήμερου θα δημιουργηθεί ο κοινός τόπος και χώρος, για επιχειρηματικές, τεχνολογικές και επιστημονικές επαφές και συναντήσεις. Το Συνέδριο έχει διασφαλίσει ευρεία κάλυψη δημοσιότητας καθώς και ειδικό προωθητικό υλικό προβολής των εργασιών του, πριν και μετά την διεξαγωγή του, τόσο στον ειδικό κλαδικό και οικονομικό Τύπο, όσο και στο γενικό κοινό των ΜΜΕ (εφημερίδες, ραδιόφωνο, ΤV και διαδίκτυο).