Χωρικός Σχεδιασμός Καταλύτης για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών: Προκλήσεις – Αδυναμίες. Η Μέχρι Σήμερα Εμπειρία από τις Π.Ο.Α.Υ. ως Εργαλείο Εφαρμογής του Χωροταξικού Σχεδιασμού

Χωρικός Σχεδιασμός Καταλύτης για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών: Προκλήσεις – Αδυναμίες. Η Μέχρι Σήμερα Εμπειρία από τις Π.Ο.Α.Υ. ως Εργαλείο Εφαρμογής του Χωροταξικού Σχεδιασμού