Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

Προσδιορίζοντας Ενα Ανθεκτικό Μέλλον

28-29 Ιουνίου 2024
Μέγαρο Διεθνἐς Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα