Αγγελική Καλλαρά – Προϊσταμένη Δ/νσης Υδατοκαλλιέργειας, Γ/Δ Αλιείας, ΥπΑΑΤ

Αγγελική Καλλαρά – Προϊσταμένη Δ/νσης Υδατοκαλλιέργειας, Γ/Δ Αλιείας, ΥπΑΑΤ

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Αγγελική Καλλαρά – Προϊσταμένη Δ/νσης Υδατοκαλλιέργειας, Γ/Δ Αλιείας, ΥπΑΑΤ