Ανέστης Γουργιώτης – Μηχ/κός Χωροταξίας – Πολεοδομίας PhD, Προϊστάμενος Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής, Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ

Ανέστης Γουργιώτης – Μηχ/κός Χωροταξίας – Πολεοδομίας PhD, Προϊστάμενος Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής, Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Ανέστης Γουργιώτης – Μηχ/κός Χωροταξίας – Πολεοδομίας PhD, Προϊστάμενος Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής, Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ