Ανδρέας Μπρέζας – Τεχνικός Δ/ντης & Δ/ντης Έρευνας & Ανάπτυξης, ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ

Ανδρέας Μπρέζας – Τεχνικός Δ/ντης & Δ/ντης Έρευνας & Ανάπτυξης, ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Ανδρέας Μπρέζας – Τεχνικός Δ/ντης & Δ/ντης Έρευνας & Ανάπτυξης, ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ