Βασίλειος Στρατόπουλος – Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ENERGY PLUS S.A.

Βασίλειος Στρατόπουλος – Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ENERGY PLUS S.A.

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Βασίλειος Στρατόπουλος – Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ENERGY PLUS S.A.