Γεώργιος Πετράκος – Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γεώργιος Πετράκος – Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Γεώργιος Πετράκος – Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χαιρετισμός / Ομιλία

22 Ιούν 2018
10:30 - 11:30