Γιάννης Πελεκανάκης – Υπεύθυνος Θεσμικών Υποθέσεων ΕΛΟΠΥ

Γιάννης Πελεκανάκης – Υπεύθυνος Θεσμικών Υποθέσεων ΕΛΟΠΥ

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Γιάννης Πελεκανάκης – Υπεύθυνος Θεσμικών Υποθέσεων ΕΛΟΠΥ