Δρ. Δημήτρης Οικονόμου – Καθηγητής Πολεοδομίας – Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλία

Δρ. Δημήτρης Οικονόμου – Καθηγητής Πολεοδομίας – Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλία

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Δρ. Δημήτρης Οικονόμου – Καθηγητής Πολεοδομίας – Χωροταξίας Πανεπιστημίου Θεσσαλία