Δρ. Ειρήνη Κλαμπατσέα – Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ

Δρ. Ειρήνη Κλαμπατσέα – Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Δρ. Ειρήνη Κλαμπατσέα – Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ