Δρ. Μανώλης Τσαπάκης – Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Δρ. Μανώλης Τσαπάκης – Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Δρ. Μανώλης Τσαπάκης – Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.