Δρ. Μιχαήλ Χατζηευσταθίου – Προϊστάμενος Τμήματος Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής & Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς, Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής & Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής, Γεν. Δ/νσης Αλιείας ΥΠΑΑΤ

Δρ. Μιχαήλ Χατζηευσταθίου – Προϊστάμενος Τμήματος Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής & Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς, Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής & Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής, Γεν. Δ/νσης Αλιείας ΥΠΑΑΤ

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Δρ. Μιχαήλ Χατζηευσταθίου – Προϊστάμενος Τμήματος Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής & Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς, Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής & Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής, Γεν. Δ/νσης Αλιείας ΥΠΑΑΤ