Δρ. Νίκος Παπανδρουλάκης – Διευθυντής Ερευνών, Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

Δρ. Νίκος Παπανδρουλάκης – Διευθυντής Ερευνών, Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Δρ. Νίκος Παπανδρουλάκης – Διευθυντής Ερευνών, Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε