Εμμανουήλ Δαμανάκης – Μηχ/κός Χωροταξίας – Πολεοδομίας MSc, Προϊστάμενος τμήματος Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου, Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ

Εμμανουήλ Δαμανάκης – Μηχ/κός Χωροταξίας – Πολεοδομίας MSc, Προϊστάμενος τμήματος Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου, Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Εμμανουήλ Δαμανάκης – Μηχ/κός Χωροταξίας – Πολεοδομίας MSc, Προϊστάμενος τμήματος Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου, Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ