Ιωάννα N. Αργυρού – Βιολόγος / Ιχθυολόγος, Ιδρύτρια & Γενική Διευθύντρια της ‘ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.’, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Ιωάννα N. Αργυρού – Βιολόγος / Ιχθυολόγος, Ιδρύτρια & Γενική Διευθύντρια της ‘ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.’, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Ιωάννα N. Αργυρού – Βιολόγος / Ιχθυολόγος, Ιδρύτρια & Γενική Διευθύντρια της ‘ΝΑΥΣ Ε.Π.Ε.’, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων