Κωστής Χατζηδάκης – Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

Κωστής Χατζηδάκης – Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Κωστής Χατζηδάκης – Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας