Δρ Γιώργος Χουρδάκης – Δ/ντής Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας Κου Κωστα Φωτάκη, ΥΠΕΠΘ

Δρ Γιώργος Χουρδάκης – Δ/ντής Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας Κου Κωστα Φωτάκη, ΥΠΕΠΘ

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Δρ Γιώργος Χουρδάκης – Δ/ντής Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας Κου Κωστα Φωτάκη, ΥΠΕΠΘ