Σπύρος Κουβέλης – Διευθυντής Προγράμματος, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου & Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ – Κέντρο Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διακυβέρνησης, Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών.

Σπύρος Κουβέλης – Διευθυντής Προγράμματος, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου & Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ – Κέντρο Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διακυβέρνησης, Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών.

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Σπύρος Κουβέλης – Διευθυντής Προγράμματος, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου & Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ – Κέντρο Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διακυβέρνησης, Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών.