Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου – Διευθύνουσα Σύμβουλος, OKAA Α.Ε.

Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου – Διευθύνουσα Σύμβουλος, OKAA Α.Ε.

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Στεφανία Γεωργακάκου-Κουτσονίκου – Διευθύνουσα Σύμβουλος, OKAA Α.Ε.