Σωτήρης Παυλέας – Ειδικός Σύμβουλος Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας, ΥΠΕΠΘ

Σωτήρης Παυλέας – Ειδικός Σύμβουλος Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας, ΥΠΕΠΘ

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Σωτήρης Παυλέας – Ειδικός Σύμβουλος Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας, ΥΠΕΠΘ