Φίλιππος Πετρίδης – Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Φίλιππος Πετρίδης – Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Φίλιππος Πετρίδης – Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΜΒΙΟ Α.Ε.