Φωτεινή Στεφανή – Τοπογράφος Μηχανικός MSc, Προϊσταμένη τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, ΥΠΕΝ

Φωτεινή Στεφανή – Τοπογράφος Μηχανικός MSc, Προϊσταμένη τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, ΥΠΕΝ

Βιογραφικό

Όλες οι συνεδρίες από Φωτεινή Στεφανή – Τοπογράφος Μηχανικός MSc, Προϊσταμένη τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, ΥΠΕΝ